Kravmaga Prešov

stránka bojového systému krav maga

Čo je Krav maga

KRAV MAGA( קרב מגע ) z hebrejčiny voľne prekladané ako “boj zblízka”, je v súčasnej dobe považovaný za najefektívnejší sebaobranný a taktický systém na svete, čo okrem iného dokazuje prehľad jednotiek a armád, ktoré tento systém prevzali. Jedná sa napríklad o ozbrojené zložky štátu Izrael a ďalej napríklad americkej federálnej agentúry FBI, CIA, DEA ,policajné SWAT tímy v niekoľkých štátoch USA, vo Švédsku, Dánsku. Tento systém používa aj francúzska GIGN a belgická armáda a mnoho ďalších. Krav Maga sa vyznačuje logickým a koherentným prístupom ku konfliktným situáciám a sebaobranným technikám. Praktikantovi umožňuje dosiahnuť relatívne vysoký stupeň zručností a vedomostí v pomerne krátkom čase. Systém Krav Maga získal pre vysoké praktické využitie, realistickosť a pritom jednoduchosť veľké uznanie zo strany skúsených expertov na boj zblízka, ako aj od vojenských a policajných autorít. Zakladateľom taktického spôsobu sebaobrany Krav Maga bol Imrich (Imi)Lichtenfeld narodený v židovskej rodine, 26.5. 1910 v Budapešti. Detstvo a dospievanie prežil v Bratislave so svojou rodinou, pre ktorú šport, zákony a vzdelanie hrali významnú rolu. Toho času Imi vynikal v zápasení, boxe a gymnastike, o čom svedčia výhry slovenského šampionátu v spomínaných disciplínach; v r. 1928 vyhral Slovenský šampionát juniorov v zápasení, v r. 1929 vyhral Slovenský šampionát seniorov v zápasení a národný šampionát v boxe a medzinárodnú súťaž v gymnastike. V polovici 30-tych rokov emigroval do Palestíny kde v r. 1944 participoval na vzniku novovytvorených bezpečnostných zložiek štátu Izrael. Mal na starosti telesný a bojový tréning bojovníkov a v r. 1948 sa stal hlavným inštruktorom IDF (Israel Defense Forces) inštitútu, kde vyvinul a postupne zdokonaľoval unikátnu metódu sebaobrany a boja zblízka – Krav Maga. Osobne trénoval špičky policajných a vojenských síl. Po ukončení aktívnej služby modifikoval systém Krav Maga pre civilné použitie. Metodiku upravil tak, aby Krav Maga bola použiteľná medzi ženami, mužmi, dievčatami a chlapcami.